Angol 1 fokozatu bizonyitvany

Az Európai Közösség alapvető feltételezései

Pontos válasz a "mi a CE tanúsítvány?" Kérdésre az Európai Unió alapvető feltételezéseinek magyarázatával kombinálva. Nyilvánvaló, hogy kezelésének alapelve három alapelv: az áruk, az arc és a pénz szabad mozgása. A fenti alapelvek kidolgozása érdekében az EU tagállamai úgy döntöttek, hogy felszámolják a Közösségen belüli kereskedelem minden akadályát, és megállapodtak az EU-n kívüli partnerekre vonatkozó közös politikáról. A közösségi értékesítés jelenlegi állapotának köszönhetően létrejött egy csereterület, amely megfelel az utolsónak, amely egy ország határain belül jelentőséggel bír. Megkapta az egységes helyi piac vagy a közös piac társaságát.

Közös helyi piac és áruk bevezetése vásárlásra

Az országok közötti kereskedelemhez kapcsolódó leghosszabb akadályok mellett a termékek jellemzőire és biztonságára vonatkozó nemzeti követelmények egyedül vannak. Valamennyi ország eltérő felépítésű és szabályokkal rendelkezett, amelyeket jelentősen megosztottak a többi ország között. A gyártónak, aki a termékeinket ellentétes országokban akarta ajánlani, minden alkalommal különböző követelményeknek kellett felelnie. A kereskedelmet gátló akadályok eltörlése során szükségessé vált ezen különbségek eltörlése. Az árucikkek kereskedelmével kapcsolatos szabványokat nem lehetett volna felváltani. Ezért az egyetlen kiút a szabályok egységesítésének védelme volt az egész közösségben, így a kereskedelemre ezek a követelmények vonatkoztak.

A kezdeti szakaszban megkíséreltek szabályozni az EU előírásait az árucikkek és termékek adott minősége tekintetében. Az ilyen megoldás alól felvetették a véleményeket a jelentős bonyolultságról és az időigényes folyamatokról.

A megoldás egyszerűsített megoldás létrehozása volt a műszaki harmonizáció érdekében. Egy termékcsoportra vonatkozóan meghatároztak alapvető biztonsági követelményeket, amelyeket be kell fejezni, mielőtt a terméket vagy anyagot bevezetnék az egységes európai piacon.

Az EU-n kívüli vállalkozóknak, akik egy terméknek a közösségi piacon történő megvásárlását megkövetelik, például Törökországból, meg kell győződniük arról, hogy termékeik megfelelnek az EU minőségi előírásainak és alapelveinek. Ennek a ténynek a megerősítése a felelősségük.

Harmonizált szabványokat hoztak létre, amelyeknek köszönhetően a vállalkozók tudják, milyen alapvető követelményeket kell teljesíteni. De nem ezen igazságok kezelésének kötelezettsége. A vállalkozó egyéni intézkedésekkel bizonyíthatja, hogy termékeit hozzáadja a Közösségi téren történő vásárláshoz.

CE tanúsítvány - a gyártó nyilatkozata

A CE-jelölés nem új, hanem a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az általa kezelt információ bizonyos követelményeinek.A szimbólummal rendelkezik a gyártó nyilatkozata vagy meghatalmazott képviselője. Megerősíti, hogy a termék szerepel a szerződésben az irányelvekben foglalt, a meghatározott árukra vonatkozó szokásos követelményekkel. Ezért különálló irányelvnek vagy több különféle irányelvnek kell lennie.

A közösségi jog előírja a megfelelőség vélelmét és a minimális biztonsági követelményeket a CE-jelöléssel ellátott termékekre.

A CE-tanúsítvány bevezetésre kerül a termékre gyártó vagy meghatalmazott képviselő felelősségvállalásával. Ezt követi annak bizonyítása, hogy a termék megfelel az irányelv szigorú követelményeinek. Ennek a ténynek a bemutatására elvégzik a megfelelőségértékelési eljárást, és a megfelelő megfelelőségi nyilatkozatot egy megfelelőségi nyilatkozat követi. A megfelelőségértékelési eljárás a termék tulajdonságaival kapcsolatos kockázatoktól függően második lehet. Minél teljesebb az áruból való kiszivárgás veszélye és annál súlyosabb az ártalma, a sok eljárást a gyártónak vagy a meghatalmazott képviselőnek kell elvégeznie. Egyes esetekben meg kell felelni akár egy tucat közösségi szabvány követelményeinek.