Az eu iranyelv elhagyja

Az EU Atex-irányelve meghatározza azokat az alapvetõ követelményeket, amelyeket minden robbanásveszélyes környezetben felhasznált terméknek meg kell felelnie. A kapcsolódó szabványok funkcionálisan az elv alapjául szolgálnak. Az adott tagállamokban végrehajtott belsõ szabályok keretében olyan követelményeket állapítanak meg, amelyeket nem az irányelv, sem a belsõ szabványok nem írnak elõ. A belsõ szabályozások nem térhetnek el az irányelv rendelkezéseitõl, és nem térhetnek vissza az irányelv által elõírt követelmények szigorításához.

Az Atex-irányelvet azért vezették be, hogy minimálisra csökkentsék az olyan hatások kockázatát, amelyek a robbanásveszélyes légkörben élõ területeken történõ hatások alkalmazásával járhatnak.A gyártó kizárólagos felelõssége annak meghatározása, hogy az adott termékre vonatkozóan meg kell-e vizsgálni az atex-szabályoknak való megfelelés értékelését és a terméknek ezen okokhoz való hozzáigazítását.Az Atex jóváhagyását a robbanásveszélyes területen található termékek sikeressége hirdeti. A potenciálisan robbanásveszélyes légkör az utolsó hely, ahol robbanásveszélyes keverékeket képzõ anyagokat hoznak létre, használnak vagy tárolnak. Ezeknek az anyagoknak többsége többek között: folyadékok, gázok, por és gyúlékony szálak. Ezután élhetnek például benzin, alkohol, hidrogén, acetilén, szénpor, fapor, cinkpor.Robbanás lép fel, amikor a hatékony gyújtóforrásból származó energia nagy része robbanásveszélyes légkört ér el. A tûz megindítása után robbanás jön létre, ami nagy kockázatot jelent a lakhatásra és az emberi egészségre.