Egeszsegfejlesztes es megelozes pdf

Az ATEX az Európai Unió jogi dokumentuma, amely szabályozza a biztonsági követelményeket és az egészségügyi ellenõrzéseket, amelyeket a szóban forgó termékeknek teljesíteniük kell a robbanásveszélyes területeken. A legutóbbi irányelv, amely már az ATEX 2014/34 / EU szabványok szerinti egyesítési munkálatokat követõen 2016. április 20-án kezdõdik, minden termék a következõ jelöléseket igényli:

1. CE-jelölés, 2. a tanúsítványt kiadó egység azonosító száma, 3. Robbanásvédelmi szimbólum, 4. robbanási csoport, 5. felszerelési kategória, 6. robbanásvédelmi típus, 7. robbanási alcsoport, 8. hõmérsékletosztály.Minden edényt meg akarnak tervezni úgy, hogy a könyv nem jelent veszélyt. A tanúsítvány kiadása a meghatalmazott szervezetek (pl. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - igazoló és tanúsító kutatóközpont Gliwice az alábbi eljárásokból áll: 1. EK-szabványvizsgálat - végül megerõsíti, hogy az eszköz megfelel az alapvetõ követelményeknek irányelv, 2. a termelés minõségbiztosítása - a minõségbiztosítási rendszert jóváhagyó eljárás, amely lehetõvé teszi a termék CE-jelöléssel való jelölését és megfelelõségi nyilatkozat kiadását, 3. termékellenõrzés - az egyes gyártott termékek kérdéseinek ellenõrzése és ellenõrzése az irányelvtervezetben, 4. a termékminõség biztosítása; az alkalmazott minõségbiztosítási rendszer, beleértve a végsõ ellenõrzést és a termékvizsgálatot, 5. az embernek való megfelelés - a gyártó által elvégzett minden egyes gyártott példány megfelelõ vizsgálatának eljárása, annak érdekében, hogy hozzájáruljon az EK-szabvány szerinti tanúsítványban meghatározott személyhez és az irányelvben leírt követelményekhez; termelési ontrol - a berendezések mûszaki dokumentációjának elkészítési eljárása, a dokumentumokat az utolsó gyártástól számított 10 évig kell tárolni, 7. a mûszaki dokumentáció benyújtását a bejelentett szervezetnek a tárolási projektben, a dokumentációnak általános leírást, tervezést, rajzokat, diagramokat, leírásokat, szabványjegyzékeket kell tartalmaznia, a vizsgálatok és számítások eredményei, a megfelelõségi nyilatkozat, 8. az egységgyártás ellenõrzése.