Jelentes a penztargeprol

Minden adófizetőnek, akinek a termékek és szolgáltatások eladását pénztárgép segítségével kell nyilvántartania, tökéletesen tisztában van a jelenlegi helyzettel, hogy hány részletes követelményt kell teljesíteni a szóban forgó eszközök tulajdonságára és működésére vonatkozóan. Az ital ezen követelmények között a pénztárgép időszakos műszaki felülvizsgálata. Tehát honnan származik és mikor kell teljesíteni? Mi a kapcsolat az adópénztár és a műszaki felülvizsgálat között? Erről

Profolan

A HÉA-törvény értelmében a pénztárgépeket rendszeres műszaki ellenőrzésnek kell alávetni. Ezen időpont után ezt az időszakot meghosszabbították. Az ilyen felülvizsgálat jó szolgálaton keresztül történik. 2008. december 1-je előtt az adópénztárak műszaki ellenőrzése legfeljebb egy év volt. A jelenleg hatályos jogi előírásokkal összhangban a pénztárgépeket kétévente technikai felülvizsgálatnak kell alávetni a fiskalizálástól vagy e felülvizsgálattól kezdve. Ha az adózó nem teljesíti egy ilyen kötelezettséget, szankciókkal sújthatják őt. Ez többek között az adóalanynak pénzbírság kiszabására vonatkozó adatait illeti, mert a pénztárgép időszakos felülvizsgálatának nem teszik a könyv nem megfelelő tárolását. Ez az igazolás a büntető törvénykönyv 61. §-ának (3 bekezdéséből fakad.A kérdés az, hogy kinek a felelőssége az ilyen felülvizsgálat lefolytatása? Természetesen a jelen példában a figyelemmel kísérés az adófizetőké, nem pedig a szolgálaté. A novitus delio pénztárgép tulajdonosának értesítenie kell a szolgálatot a szükséges felülvizsgálat időpontjában. Másrészt a pénztár technikusa, a 31. § (1 bekezdésének megfelelően. A pénztárgépekre vonatkozó 4 törvénynek kötelezővé kell tennie a pénztárgép műszaki felülvizsgálatát az értesítéstől számított öt napon belül.Az adófizetõnek emlékeznie kell és emlékeznie kell arra, hogy a kötelezõ pénztárgép-felülvizsgálat határidejének be nem tartása miatt a vásárláshoz szükséges engedményt vissza kell fizetni. Az adófizetőkre ilyen szankciók vonatkoznak, akik az áruk / szolgáltatások eladásának nyilvántartásba vételének kezdetétől számított három év alatt a megfelelő szolgálat munkaidő alatt nem vitték a pénztárgépet a műszaki kijelzőre.Összefoglalva: érdemes emlékezni arra, hogy csak a felhasználó felel a felülvizsgálati határidő betartásáért.