Metallurgia radomsko kontaktus

Jelenleg a kohászat egy olyan terület, amely nem csak a mûanyag formázási folyamatokat és az öntödéket veszi körül, hanem egyidejûleg a makro teljesítményû csoportok is vizsgálják. Az utolsó pontot általában metallográfiás mikroszkópokon végzik.

A mikroszkópia több száz évvel ezelõtt jelent meg. Mindazonáltal, csak viszonylag eltérõ módon, egy másik módszert alkalmaztak a kohászatban. Új idõkben szükség van a mérnöki termékekkel való munkára. Napjainkban a metallográfiai mikroszkópok rendkívül olcsóak a területen, amelyeket többek között fémhibák vagy áttöréseik keresésére használnak. Ezért van egy képalkotó technika, amely átlátszatlan mintákon történik. A metallográfiás mikroszkópok közé tartoznak többek között az elektronmikroszkópok, amelyek lehetõvé teszik az atomfokozat és a fénymikroszkópok szerkezetének elemzését, kisebb megkülönböztetéssel. Ezeknek az eszközöknek az alkalmazásával végzett megfigyelések rendkívül fontosak, mivel ennek köszönhetõen az anyagban újfajta mikrokockák észlelésére képesek, vagyis azok megkezdésére. Lehetõség van a fázis-hozzájárulás kiszámítására és az egyes fázisok pontos meghatározására. Ennek köszönhetõen meghatározhatjuk a zárványok mennyiségét és típusát, valamint számos új fontos alkotóelemet a kohászat szempontjából. Például az újonnan létrehozott anyagok gyakran mikroszkópos megfigyelései lehetõvé teszik az anyagszerkezet valós megfigyelését, aminek köszönhetõen szemszögébõl számos nemkívánatos meghibásodás elkerülhetõ.

A metallográfiás mikroszkópok használata rendkívül fontos, mert ennek köszönhetõen már megtalálhatók az anyaghibák. Ugyanakkor érdemes, hogy a berendezés színvonalának kezelése nehéz. Az utóbbi oknál fogva csak a szakképzett személyek végezhetik el a tapasztalatokat.