Uzleti felszereles es a munkavallalo jovedelme

Bármely vállalkozásban, ahol a levegõ keverékét gázokkal, gõzökkel és gyúlékony ködekkel hozza létre, fennáll a gyulladás és ennek következtében robbanás veszélye. Az elektrosztatikus töltések gyártása és tárolása még folyamatban van.

A felgyülemlett energia kibocsátása szintén divatos a gyúlékony anyagok tartalmában, és veszélyezteti a személyzet és az összes lakás biztonságát. Annak biztosítása, hogy ezek az anyagok a levegõbõl kerüljenek ki, és elkerüljék, hogy a megfelelõ szellõzéssel töltsék el õket, a munkáltató. Õ maga is jelen van számos feladattal, amelyet a Határozottan gazdasági miniszter 2010. július 8-án felsorol a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó minimumkövetelményekben, a munkahelyen fellépõ robbanásveszélyes légkör lehetõségével kapcsolatban.Az Úrnak meg kell adnia a munkatársainak biztonságos munkakörülményeket, és ha a modern témában végzett tevékenységek ellenére fennáll a robbanásveszély, köteles a személyzetet teljesen tájékoztatni, meghatározni a veszély mértékét, folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és minimalizálni a lehetséges robbanás káros hatásait. A végsõ cél egy robbanásbiztonsági dokumentum, azaz robbanásbiztos dokumentum. Meg kell állnia, mielõtt egy veszélyes környezetben pozíciót állít fel. Törvény szerint a munkáltató köteles:- a robbanásveszélyes légkör összetételének megakadályozása, \ t- a fent említett gyújtás megelõzése légkör,- a keletkezõ robbanás káros hatásainak minimalizálása.A dokumentumban a munkáltató az a cél, hogy minden olyan ellenõrzõ és karbantartási munkát rögzítsen, amely veszélyt jelent. Meghatározza a megteendõ óvintézkedések típusát, annak célja, hogy meghatározza a veszélyt és a házat, ahol a gyújtás elõfordulhat. Az embernek meg kell ismernie a teljes veszélyzónát (0, 1, 2, 20, 21, 22. A veszélyzónához való bejáratot speciálisan sárga figyelmeztetõ háromszöggel kell ellátni, középen fekete EX-vel. A munkáltatónak meg kell határoznia az evakuálási módokat is, míg a vasútnak a gyár földjén való elhelyezésének sikerében, a veszélyes ötletnek megfelelõen, a DZPW-nek folyamatosan frissítenie kell.